ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Педагогическа психология

Ангушев, Георги. Саморегулация на психическата дейност на учениците. София: Народна просвета, 1979

Славин, Робърт. Педагогическа психология. София: Наука и изкуство, 2004

Пирьов, Генчо и др. Трудни за възпитание и обучение деца. София: Медицина и физкултура, 1971

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)