КАТАЛОГ КНИГИ

Андреев, Марин
Интегративни тенденции в обучението / Марин Андреев. - София: Народна просвета, 1986. - 176 с.; 20 см.
УДК 37.02 + 371.3(072)

Именен показалец

Андреев, Марин

Предметен показалец

Обучение-методи

Сигнатура
37/А66
Инв. №
13157

Още от същия автор

Андреев, Марин. Дидактика. София: Народна просвета, 1981

Андреев, Марин. Педагогическа социология. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)