КАТАЛОГ КНИГИ

Филипова, София
Формиране на естетическо отношение към литературното произведение / София Филипова. - София: Народна просвета, 1986. - 207 с.; 20 см.
УДК 82.01

Именен показалец

Филипова, София

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Методическо ръководство

Сигнатура
82.01/Ф50
Инв. №
13113
Сигнатура
82.01/Ф50
Инв. №
13114
Сигнатура
82.01/Ф50
Инв. №
13115

Още от същия автор

Филипова, София. Тестови задачи по литература за 7 клас. София: Булвест-2000, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)