КАТАЛОГ КНИГИ

Филипова, София
Тестови задачи по литература за 7 клас : Сборник / София Филипова. - София: Булвест-2000, 1993. - 152 с.; 20 см.
ISBN: 954-8112-47-7УДК 372.882(07)

Именен показалец

Филипова, София

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Ф50
Инв. №
16521

Още от същия автор

Филипова, София. Формиране на естетическо отношение към литературното произведение. София: Народна просвета, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)