КАТАЛОГ КНИГИ

Димчев, Кирил и др.
Обогатяване на езиковата култура : [Сб.] упражнения : [Помагало за учителите по бълг. ез.] : Ч. 1 -2 / Кирил Димчев, Веселина Ангелова-Бобанац, Мария Добринова. - София: Народна просвета, 1979- с.; 20 см.

Ч. 2 Димчев, Кирил Василев; Бобанац, Веселина Ангелова; Добринова, Мария Ал. Обогатяване на езиковата култура: Упражнения - част 2. -1982.-152 с.с.

УДК 372.880.867(072)

Именен показалец

Бобанац, Веселина
Димчев, Кирил
Добринова, Мария

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала

Сигнатура
372/Д61
Инв. №
11439

Още от същия автор

Димчев, Кирил и др. 666 тестови задачи по български език за VII и VIII клас. София: Желев-Гегов, 1992

Димчев, Кирил и др. Тестове по български език за завършено основно образование. София: Анубис, 1995

Димчев, Кирил и др. Тестове по български език за завършено основно образование. София: Хр. Ботев, 1994

Димчев, Кирил и др. Тестови задачи и съчинение разсъждение по български език. София: Булвест-2000, 2000


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)