КАТАЛОГ КНИГИ

Димчев, Кирил и др.
666 тестови задачи по български език за VII и VIII клас / К. Димчев, А. Матеева, Р. Пенкова, Т. Ангелова, А. Петров, А. Радкова. - София: Желев-Гегов, 1992. - 184 с.; 24 см.
ISBN: 954-8221-04-7УДК 373.3.016:811.163.2(079)(075.2)

Именен показалец

Димчев, Кирил

Предметен показалец

Български език - учебни помагала

Сигнатура
372/Ш58
Инв. №
16476

Още от същия автор

Димчев, Кирил и др. Обогатяване на езиковата култура. София: Народна просвета, 1979-

Димчев, Кирил и др. Тестове по български език за завършено основно образование. София: Анубис, 1995

Димчев, Кирил и др. Тестове по български език за завършено основно образование. София: Хр. Ботев, 1994

Димчев, Кирил и др. Тестови задачи и съчинение разсъждение по български език. София: Булвест-2000, 2000


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)