КАТАЛОГ КНИГИ

Димчев, Кирил и др.
Тестови задачи и съчинение разсъждение по български език : Подготовка за национален изпит след 7. клас / Кирил Димчев, А. Матеева, А. Петров, Т. Ангелова, А. Радкова. - София: Булвест-2000, 2000. - 159 с.; 20 см.
ISBN: 954-18-0167-6УДК 372.888.67(075.2)(079)+372.880.867(075.2)(079)

Именен показалец

Димчев, Кирил

Предметен показалец

Български език - учебни помагала
Тестове
Съчинения по литература-методика

Сигнатура
372/Т53
Инв. №
18803

Още от същия автор

Димчев, Кирил и др. 666 тестови задачи по български език за VII и VIII клас. София: Желев-Гегов, 1992

Димчев, Кирил и др. Обогатяване на езиковата култура. София: Народна просвета, 1979-

Димчев, Кирил и др. Тестове по български език за завършено основно образование. София: Анубис, 1995

Димчев, Кирил и др. Тестове по български език за завършено основно образование. София: Хр. Ботев, 1994


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)