ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Изобразително изкуство

Байер, Ханс. Стилове в изкуството. София: Български художник, 1981

Стойков, Атанас. След заника на абстракционизма. София: Издателство на БКП, 1970

Виоле, Рене. Въведение в японското изкуство. София: Д-р Петър Берон, 1990

Райчев, Румен. Структурна комбинаторика в детски ръце. София: ЦСМТ, 1980

Иванов, Иван. Село от седем къщи. София: Български художник, 1980

Алпатов, Михаил. История на изкуството : Т. 1 -. София: Бълг. художник, 1974

Аврамов, Димитър. Естетика на модерното изкуство. София: Наука и изкуство, 1969

Вазари, Джорджо. Животът на Леонардо да Винчи. София: Бълг. художник, 1980

Ангелов, Ангел. Конкретни утопии. София: Отворено о-во, 1980

Елюар, Пол. Мисли върху изкуството. София: Бълг. художник, 1979

Димчев, Веселин. Изобразително изкуство. София: Просвета, 1993

Екарт, Гьоц. Диего Веласкес. София: Бълг. художник, 1981

Дьолакроа, Йожен. Дневникът на Йожен Дьолакроа. София: Бълг. художник, 1980

Димитров, Димитър. История на изкуството. София: Просвета, 1991

Иванова, Венета. Картини от Третяковската галерия. София: Бълг. художник, 1980

Даскалов, Димитър. Избрани статии и студии за изобразителното изкуство. София: Бълг. художник, 1965

Видни български художници. София: Народна младеж, 1964

Димитров, Д. и др. История на българското изобразително изкуство. София: БАН, 1976

Змийчаров, Петър. Иван Кирков. София: Отворено о-во, 1998

Дмитриева, Н.. Кратка история на изкуствата. София: Наука и изкуство, 1980

Ричмънд, Робин и др. Магията на изкуството. София, Лондон et al.: Абагар Холдинг ; Белайта Прес,, 1993

Луначарски, Василевич. Анатоли Василевич Луначарски за изобразителното изкуство. София: Бълг. художник, 1969

Остоич, Димитър. Съветското изобразително изкуство. София: Народна младеж, 1961

Стойков, Атанас. Изкуството на САЩ. София: Наука и изкуство, 1980

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)