ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Изобразително изкуство

Байер, Ханс. Стилове в изкуството. София: Български художник, 1981

Стойков, Атанас. След заника на абстракционизма. София: Издателство на БКП, 1970

Виоле, Рене. Въведение в японското изкуство. София: Д-р Петър Берон, 1990

Райчев, Румен. Структурна комбинаторика в детски ръце. София: ЦСМТ, 1980

Иванов, Иван. Село от седем къщи. София: Български художник, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)