КАТАЛОГ КНИГИ

Николова, Лени и др.
Практикум по екологична химия : [За учители по химия] / Лени Николова; Анна Василева; Ани Атанасова; Емилия Тодорова; Стефана Колевска. - София: Народна просвета, 1990. - 104 с.; 20 см.
УДК 502:54(072)

Именен показалец

Атанасова, Ани
Василева, Анна
Колевска, Стефана
Николова, Лени
Тодорова, Емилия

Предметен показалец

Екология
Химия
Методическо ръководство

Сигнатура
502/ П82
Инв. №
15758

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)