ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Екология

Хайтов, Николай. Бодливата роза. София: Издателство на отечествения фронт, 1981

Хайтов, Николай. Бодливата роза. София: Земиздат, 1986

Пеев, Димитър и др. Силуети на XXI век. София: Отечество, 1986

Под знака на брадатия орел. София: Земиздат, 1976

Спангенберг, Е.. Сред природата с бележник. София: Земиздат, 1981

Запознаване с природата. София: Народна просвета, 1989

Верзилин, Николай и др. Гора и живот. София: Земиздат, 1971

Спорове за бъдещето. София: Земиздат, 1986

Георгиев, Павел. Цивилизацията и екологичната гибел. София: Народна младеж, 1987

Стаменов, Митре. Обратната страна на цивилизацията. София: Партиздат, 1980

Ризов, Кирил и др. Младежта в защита на природата. София: Земиздат, 1978

Карсън, Рейчъл. Смълчана пролет. София: Земиздат, 1987

Шейков, Николай. Разбягването на галактиките. София: Отечество, 1988

Развитие и използване на Националния комплекс Дунав. Варна: Георги Бакалов, 1981

Стаменов, Митре. Обратната страна на цивилизацията. София: Партиздат, 1975

Недялков, Симеон и др. Биосферни резервати в България. София: Земиздат, 1986

Наши резервати и природни забележителности. София: Наука и изкуство, 1968

Майор, Ищван. Ще има ли орли през 2 000-та година. София: Земиздат, 1982

Под знака на брадатия орел. София: Земиздат, 1976

Дядовски, Иван и др. Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване. София: Тилиа, 1995

Борисов, В.. Защитени природни обекти в света. София: Петър Берон, 1988

Яблоков, Алексей и др. Опазване на живата природа. София: Земиздат, 1989

Уайзман, Алан. Светът без нас. София: Ciela, 2010

Спиридонов, Жеко. Оазиси на дивата природа. София: Земиздат, 1977

Речник по екология и опазване на околната среда. София: Партиздат, 1984

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)