КАТАЛОГ КНИГИ

Ганчев, Иван и др.
Организация и методика на урока по математика : Психолого-педагогически и дидактиески анализ / Иван Ганчев, Йордан Кучинов. - София: Народна просвета, 1987. - 100 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Ганчев, Иван

Предметен показалец

Математика - учебни помагала

Сигнатура
372/Г 22
Инв. №
13466

Още от същия автор

Ганчев, Иван. Занимателни фолклорни задачи, фокуси и игри. София: ИФ Модул, 1993

Ганчев, Иван. Математика. София: Народна просвета, 1980

Ганчев, Иван и др. Математически фолклор. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)