КАТАЛОГ КНИГИ

Хаджийски, Иван
Съчинения : В 2 т. / Иван Хаджийски. - София: Български писател, 1974 с.; 21 см.

Т. 1. Оптимистична теория за нашия народ. - 1974. - 623 с.
Т. 2. Оптимистична теория за нашия народ. - 1974. - 527 с.

УДК 316.6

Именен показалец

Хаджийски, Иван

Предметен показалец

Психология
Социология. Социално положение
Бит и култура

Сигнатура
316/Х 15
Инв. №
5939

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)