ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Социология. Социално положение

Михалева, Лиляна. В сърцето на тропическа Африка. София: Народна младеж, 1983

Паригин, Б.. Социалната психология като наука. София: Издателство на БКП, 1968

Геров, Кирил. Време и времеядство. Варна: Георги Бакалов, 1981

Войскунски, Александър. Очерци за човешкото общуване. София: Народна просвета, 1986

Райнов, Джордж Марк. Свободният човек или дискусията, която не се състоя. София: ТерАрт, 1995

Спенсър, Хърбърт. Човекът срещу държавата. София: Захарий Стоянов, 1999

Хаджийски, Иван. Съчинения. София: Български писател, 1974

Статистически справочник 1987. София: ЦСУ, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)