ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Психология

Пронников, Владимир и др. Японците. София: Наука и изкуство, 1988

Попвасилев, Иван. Телепатия, ясновидство, парапсихология. София: Медицина и физкултура, 1977

Русенов, Русен. Искрата на мъдростта. София: Партиздат, 1989

Витанова-Савова, Надежда. Социално-когнитивно пространство на процесите в детската група. София: ТИЛИА, 1999

Крейгхед, У. Едуард и др. Енциклопедия по психология и поведенческа наука. София: Наука и изкуство, 2008

Добрева, Даниела и др. Психология и логика - 9. клас. София: Нова звезда, 2001

Михайлова, Павлина и др. Мисли, чувства, памет. София: Медицина и физкултура, 1973

Коломински, Яков. Беседи за тайните на психиката. София: Наука и изкуство, 1980

Хей, Луис. Силата е в теб. София: Кибеа, 1997

Хаджийски, Иван. Съчинения. София: Български писател, 1974

Паригин, Б.. Социалната психология като наука. София: БКП, 1968

Тончев, Цветан и др. Социална психология и туристическо поведение. София: Тилиа, 2004

Стаматов, Румен. Детска психология. София: Хермес, 2004

Русев, Пеньо. За възприемането на художествените произведения. София: Наука и изкуство, 1968

Йончев, Васил. Училището и душевното здраве на детето. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1975

Коломински, Яков. Човекът - психология. София: Народна просвета, 1989

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)