ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Авиация

Симеонов, Симеон. Закалени криле. София: Държавно военно издателство, 1974

Береговой, Георгий. Ъгъл на атака. София: Държавно военно издателство, 1975

Волков, Владислав. Крачим в небето. София: Народна младеж, 1973

Волков, Владислав. Дни равни на години. София: Народна младеж, 1982

Смуул, Юхан. Монолози. София: Народна култура, 1980

Арлазоров, Михаил. Фронтът минава през КБ. София: Техника, 1983

Херлин, Ханс. Летците от Хирошима. София: Партиздат, 1988

Андонова, Нина. Български войводи. София: Издателство на ОФ, 1985

Захариев, Захари. Образите, които са в мен. София: Народна младеж, 1978

Попов, Георги и др. Кратък политически речник. София: Партиздат, 1985

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)