КАТАЛОГ КНИГИ

Бърнев, Петър и др.
Размити множества / Петър Бърнев, Петър Станчев. - София: Народна просвета, 1987. - 112 с. : с ил.; 20 см.

Указ. за използваните означения ; Указ. на осн. използувани термини

УДК 510.2

Именен показалец

Бърнев, Петър

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ Б93
Инв. №
14958

Още от същия автор

Бърнев, Петър и др. Основни понятия в информатиката. София: Д-р Петър Берон, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)