КАТАЛОГ КНИГИ

Борисов, Милко и др.
Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България : Докум. очерци за Йоан Екзарх Български, Иван Селимински, Петър Берон, Димитър Мутев / Милко Борисов, Александър Ваврек, Ганка Камишева. - София: Народна просвета, 1985. - 240 с. : с ил.; 17 см. + портр.
УДК 53(497.2)(092)+92

Именен показалец

Борисов, Милко
Ваврек, Александър

Предметен показалец

Духовници
Бележити личности

Сигнатура
53/ Б65
Инв. №
11940

Още от същия автор

Борисов, Милко и др. Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България. София: Народна просвета, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)