ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Бележити личности

100 причини да се гордеем, че сме българи. София: Стандарт, 2012

Димитров, Данко и др. За тебе те живяха. София: Издателство на ОФ, 1970

Борисов, Милко и др. Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България. София: Народна просвета, 1985

Лалев, Цанко и др. Моята първа книга за България. София: Пан, 2015

Боянов, Слави. Неугасващи устреми. София: Отечество, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)