КАТАЛОГ КНИГИ

Тютюлков, Николай Н. и др.
Атомен и молекулен строеж : [В помощ на учителя по химия] / Н. Н. Тютюлков, Ю. С. Мардашев. - София: Народна просвета, 1987. - 184 с. : с ил.; 20 см.
УДК 541.2

Именен показалец

Мардашев, Ю. С.
Тютюлков, Николай Н.

Предметен показалец

Химия
Атоми - строеж
Молекули - строеж

Сигнатура
54/ Т98
Инв. №
14685

Още от същия автор

Тютюлков, Николай. А. М. Бутлеров 1828-1886. София: Народна просвета, 1961

Тютюлков, Николай и др. Атомен и молекулен строеж. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)