КАТАЛОГ КНИГИ

Мичев, Борис и др.
Нашите горски плодове и тяхното използване / Борис Мичев, Алипи Найденов, Панайот Маждараков. - София: Държавно издателство за селскостоп. литература, 1960. - 231 с. : с ил.; 20 см.
УДК 613.26/.27(035)+646.7(035

Именен показалец

Мичев, Борис

Предметен показалец

Витамини
Плодове и зеленчуци

Сигнатура
613/ М76
Инв. №
7911

Още от същия автор

Мичев, Борис и др. Нашите горски плодове и тяхното използуване. София: Земиздат, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)