ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Плодове и зеленчуци

Мичев, Борис и др. Нашите горски плодове и тяхното използване. София: Държавно издателство за селскостоп. литература, 1960

Хаджикулев, Иван и др. Домашно съхранение на плодове и зеленчуци. София: Земиздат, 1972

Цанков, Богдан. Перспективни винени сортове лози за нашата страна. Пловдив: Христо Г. Данов, 1963

Вилох, Елизабет. Плодове и дълголетие. София: Техника, 1968

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)