КАТАЛОГ КНИГИ

Мичев, Борис и др.
Нашите горски плодове и тяхното използуване / Борис Мичев, Алипи Найденов, Панайот Маждраков. - София: Земиздат, 1971. - 275 с. : с ил.; 20 см.
УДК 634.0.89

Именен показалец

Маждраков, Панайот
Мичев, Борис
Найденов, Алипи

Предметен показалец

Плодове - горски

Сигнатура
63/ М76
Инв. №
9115

Още от същия автор

Мичев, Борис и др. Нашите горски плодове и тяхното използване. София: Държавно издателство за селскостоп. литература, 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)