КАТАЛОГ КНИГИ

Тулешков, Кръстю
Любовта в природата / Кръстю Тулешков. - София: Земиздат, 1972. - 156 с. : с ил.; 20 см.
УДК 591.51+581.5

Именен показалец

Тулешков, Кръстю

Предметен показалец

Животни
Растения

Сигнатура
59/ Т89
Инв. №
7148

Още от същия автор

Тулешков, Кръстю. Хищници сред насекомите. София: Земиздат, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)