КАТАЛОГ КНИГИ

Кроер, Екехарт
Импресионизмът в музиката / Екехарт Кроер ; Прев. от нем. Арсени Лечев. - София: Наука и изкуство, 1964. - 110 с.; 17 см. + ноти - (В помощ на слушателя)

Ориг. загл. Impressionismus in der musik / Ekkehart Kroher
Съдържа и: Хронология-Дебюси и неговото време

УДК 78.036

Именен показалец

Кроер, Екехарт

Предметен показалец

Музика
Музика - история

Сигнатура
78/ К91
Инв. №
6918

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)