ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Музика

Стоянов, Стоян. Срещи с музиката. София: Наука и изкуство, 1973

Грозева, Вера. Срещи и интервюта с музиканти - изпълнители. София: Музика, 1979

Дейри, Бернар и др. История на музиката в рисунки. София: Музика, 1989

Хурник, Иля. Струни, клавиши, палки. София: Музика, 1979

Христов, Ангел. Импресии ; Контрапункти. София: Наука и изкуство, 1972

Кръстева, Светла. Очерци по методика на слушане на музика. София: Народна просвета, 1987

Гайтанджиев, Генчо. Популярната музика. София: Народна просвета, 1990

Цераши, Хелмут. Музикални шеги и закачки. София: Музика, 1987

Лазаров, Стефан. Старите майстори. София: Музика, 1988

Попова, Т.. Увертюра. София: Наука и изкуство, 1962

Кроер, Екехарт. Импресионизмът в музиката. София: Наука и изкуство, 1964

Джексън, Майкъл. Лунна разходка. София: Музика, 1990

Кабалевски, Кабалевски. Как да говорим на децата за музиката. София: Музика, 1980

Книга за музикалния ръководител в детската градина. София: Народна просвета, 1984

Павлов, Евгени. Кратък музикален речник. София: Д-р Петър Берон, 1995

Стоянов, Пенчо. Христоматия по музикална литература с анализи. София: Народна просвета, 1982

Музиката. София: Народна младеж, 1986

За музиката и музикалното възпитание - част 3. София: Народна просвета, 1984

Цераши, Хелмут. Музикални шеги и закачки. София: Музика, 1987

Харалампиева, Веса. Музиката и творчеството на личността. София: Народна просвета, 1983

Синявер, Л.. Бетховен. София: Наука и изкуство, 1962

Schneider, N. и др. Horen singen spielen. Wien: Osterriechischr bundesverlag, 1974

Singt frohlich mit. Wien: Leykam, 1968

Кръстева, Светла и др. Музика. София: Просвета, 1993

Торбов, Георги и др. Музика. София: Народна просвета, 1983

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)