ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Музика

Стоянов, Стоян. Срещи с музиката. София: Наука и изкуство, 1973

Грозева, Вера. Срещи и интервюта с музиканти - изпълнители. София: Музика, 1979

Дейри, Бернар и др. История на музиката в рисунки. София: Музика, 1989

Хурник, Иля. Струни, клавиши, палки. София: Музика, 1979

Христов, Ангел. Импресии ; Контрапункти. София: Наука и изкуство, 1972

Кръстева, Светла. Очерци по методика на слушане на музика. София: Народна просвета, 1987

Гайтанджиев, Генчо. Популярната музика. София: Народна просвета, 1990

Цераши, Хелмут. Музикални шеги и закачки. София: Музика, 1987

Лазаров, Стефан. Старите майстори. София: Музика, 1988

Попова, Т.. Увертюра. София: Наука и изкуство, 1962

Кроер, Екехарт. Импресионизмът в музиката. София: Наука и изкуство, 1964

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)