ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Музика - история

Кроер, Екехарт. Импресионизмът в музиката. София: Наука и изкуство, 1964

Брашованова-Станчева, Лада и др. Христоматия по музикална литература с анализи. София: Народна просвета, 1964

Чобанова, Анна. Прозорец към музиката. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)