КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Вичо
Далечни и близки : Сб. очерци за бълг. писатели и просветители / Вичо Иванов. - София: Български писател, 1968. - 251 с.; 18 см.
УДК 886.07.09(497.2)(092)

Именен показалец

Иванов, Вичо

Сигнатура
886.7.09/ И21
Инв. №
8923

Още от същия автор

Иванов, Вичо. Как живееха някои. София: Български писател, 1971

Иванов, Вичо. Майстори на сцената. София: Наука и изкуство, 1975

Иванов, Вичо. С мисъл и порив. София: ОФ, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)