КАТАЛОГ КНИГИ

Цолов, Петър
Йемен / Петър Цолов. - София: Издателство на ОФ, 1964. - 60 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Пред новата карта на света; 5)
УДК 915(533)(036)

Именен показалец

Цолов, Петър

Географски показалец

Азия

Сигнатура
915/ Ц77
Инв. №
9015

Още от същия автор

Цолов, Петър. Мозамбик. София: Издателство на ОФ, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)