КАТАЛОГ КНИГИ

Цолов, Петър
Мозамбик / Петър Цолов. - София: Издателство на ОФ, 1967. - 72 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Пред новата карта на света)
УДК 916(679)(036)

Именен показалец

Цолов, Петър

Географски показалец

Африка

Сигнатура
916/ Ц76
Инв. №
6053

Още от същия автор

Цолов, Петър. Йемен. София: Издателство на ОФ, 1964


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)