ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

Азия

Генов, Николай. Индия. София: Народна просвета, 1987

Димитров, Д. и др. Две години в Корея. София: Държавно военно издателство, 1956

Милев, Йордан. Източна поема. София: Народна младеж, 1967

Коларов, Петър. Под звездите на Южния кръст. Варна: Държавно издателство, 1969

Стоянов, Анастас. Танцът на Шива. Варна: Държавно издателство, 1970

Рашев, Никола. Срещи с непознати страни. София: Наука и изкуство, 1989

Петров, Станю. Памир. София: Наука и изкуство, 1965

Цолов, Петър. Йемен. София: Издателство на ОФ, 1964

Пиер, Бернард. Победеният Нун. София: Народна младеж, 1966

Идакиев, Симеон. Мечта по Южния кръст. София: Медицина и физкултура, 1988

Монински, Христо. През сто и пет меридиана. София: Народна младеж, 1967

Маккилъп, Бет. Китай 1400 г. пр.н.е. - 1911 г. от н.е.. София: Хемус,

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)