КАТАЛОГ КНИГИ

Грин, Александър Степанович
Корабът с алени платна : Повест / Александър Грин ; Прев. от рус. Илиана Николова. - София: Народна култура, 1962. - 80 с.; 20 см. - (Юношески романи)
УДК 882-31

Именен показалец

Грин, Александър Степанович

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г84
Инв. №
4980

Още от същия автор

Грин, Александър. Акварел. София: Народна култура, 1978

Грин, Александър. Бягаща по вълните. София: Отечество, 1976

Грин, Александър. Избрани произведения. София: Отечество, 1984

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Делакорт, 1995


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)