КАТАЛОГ КНИГИ

Грин, Александър Степанович
Бягаща по вълните / Александър Грин ; Прев. от рус. Елка Хаджиева; [С предг. от Константин Паустовски] ; Ил. Милка Пейкова, Георги Ковачев. - София: Отечество, 1976. - 229 с.; 20 см.
УДК 882-31

Именен показалец

Грин, Александър Степанович

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г84
Инв. №
2898

Още от същия автор

Грин, Александър. Акварел. София: Народна култура, 1978

Грин, Александър. Избрани произведения. София: Отечество, 1984

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Народна култура, 1962

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Делакорт, 1995


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)