КАТАЛОГ КНИГИ

Грин, Александър Степанович
Акварел / Александър Грин ; Състав. Силвия Борисова ; Прев. от рус. Силвия Борисова, Мария Хаджиева, Елка Хаджиева. - София: Народна култура, 1978. - 216 с.; 17 см. - (Библ. Панорама № 101 : Серия Проза; 78)

Съдържа и: Александър Грин - живот в дати ; Из Автобиографична повест

УДК 882-32

Именен показалец

Грин, Александър Степанович

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
882-3/ Г84
Инв. №
10709
Сигнатура
882-3/ Г84
Инв. №
10716

Още от същия автор

Грин, Александър. Бягаща по вълните. София: Отечество, 1976

Грин, Александър. Избрани произведения. София: Отечество, 1984

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Народна култура, 1962

Грин, Александър. Корабът с алени платна. София: Делакорт, 1995


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)