ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Литовска литература

Мерас, Ицкокас. На какво се крепи светът. София: Профиздат, 1968

Слуцкис, Миколас. Стълба към небето. София: Народна култура, 1973

Сруога, Балис. Гората на боговете. Пловдив: Христо Г. Данов, 1979

Пяткявичюс, Витаутас. За хляба, любовта и оръжието. София: Народна култура, 1974

Слуцкис, Миколас. Адамова ябълка. София: Народна младеж, 1971

Слуцкис, Миколас. Стълба към небето. София: Народна култура, 1973

Слуцкис, Миколас. На залез слънце. София: Народна култура, 1979

Жилинскайте, Витауте. Сребристото лунно куче. София: Отечество, 1987

Петкявичюс, Витаутас. Приключенията на Желъдчо в Страната на щуротиите. София: Народна младеж, 1975

Сая, Казис. Хей, крийте се!. София: Народна младеж, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)