ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Социализъм

Николов, Никола. Искри от спора. София: Държавно военно издателство, 1967

Андреев, Коста. О, миг, не спирай. София: Профиздат, 1981

Мирчев, Михаил. Ние и промяната. София: Народна младеж, 1988

Бекяров, Анчо. Четвърт век в УБО. София: Библ. Летописи, 1990

Кунчев, Влъчко. Духовен прогрес и личност. София: Народна просвета, 1988

Кампанела, Томазо. Градът на слънцето. София: Партиздат, 1971

Терзийски, Петър. Социалистическа България в дати и събития 1944-1984. София: Наука и изкуство, 1984

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)