КАТАЛОГ КНИГИ

Мирчев, Михаил
Ние и промяната : За средствата, формите и същността на соц. активност на личността / Михаил Мирчев. - София: Народна младеж, 1988. - 416 с.; 18 см. - (Библ. Смяна : Обществознание)
УДК 316.37

Именен показалец

Мирчев, Михаил

Предметен показалец

Социализъм

Сигнатура
316/ М68
Инв. №
15379

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)