ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Алгебра

Чуканов, Владимир. Неразложимост. София: Народна просвета, 1982

Проданов, Иван. Производни. София: Народна просвета, 1985

Сборник от задачи по алгебра. София: Народна просвета, 1987

Архимед. Съчинения. София: Наука и изкуство, 1979

Александрова, Веселина. Решения и указания на задачите от учебника по алгебра [за] 8. клас. Варна: Хирон, 1995

Давидов, Любомир. Алгебра. София: Тилиа, 1997

Александрова, Веселина. Решения и указания на задачите от учебника по алгебра за 9. клас. Варна: Хирон, 1995

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)