КАТАЛОГ КНИГИ

Архимед
Съчинения : В 2 т. / Архимед. - София: Наука и изкуство, 1979 с.; 22 см.

Т. 2: 1980. - 380 с.

УДК 51

Именен показалец

Архимед

Предметен показалец

Математика
Алгебра

Сигнатура
51/А 90
Инв. №
17085

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8554 | Имена в показалеца: 5226

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)