ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Дървета

Спасов, Цочо и др. Практическо овощарство. София: Земиздат, 1975

Михайлов, Цоло. Малка овощна градина. София: Либра, 1991

Практическо ръководство по растителна защита за овощаря. Пловдив: Христо Г. Данов, 1978

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)