КАТАЛОГ КНИГИ

Практическо ръководство по растителна защита за овощаря / Спас Иванов и др. ; Под ред. на Спас Иванов. - 2 изд. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1978. - 314 с. : с ил.; 21 см.

Други авт.: Радослав Радев, Боян Виденов, Магда Кръстева, Велю Беляков

УДК 632(035)

Именен показалец

Беляков, Велю
Виденов, Боян
Иванов, Спас
Кръстева, Магда
Радев, Радослав

Предметен показалец

Растения
Дървета

Сигнатура
63/ П84
Инв. №
6806

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)