ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Метеорология

Беркеш, Петер и др. Какво ще бъде времето. София: Народна младеж, 1977

Димитров, Димитър. Метеорологията в служба на родината. София: Наука и изкуство, 1952

Панчев, Стойчо. Атмосферни явления. София: Наука и изкуство, 1962

Годев, Никола. Възможно ли е човек да управлява времето. София: Медицина и физкултура, 1961

Панчев, Стойчо. Физика на атмосферата. София: Народна просвета, 1988

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)