КАТАЛОГ КНИГИ

Панчев, Стойчо
Атмосферни явления / Стойчо Панчев. - София: Наука и изкуство, 1962. - 105 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Математически и физични знания)
УДК 551.51

Именен показалец

Панчев, Стойчо

Предметен показалец

Природни бедствия
Атмосфера
Метеорология

Сигнатура
55/ П20
Инв. №
7102

Още от същия автор

Панчев, Стойчо. Среща с Тихия океан. София: Наука и изкуство, 1975

Панчев, Стойчо. Физика на атмосферата. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)