ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Олимпиади

Иванов, Красен. XIV зимни олимпийски игри Сараево`84. София: Медицина и физкултура, 1985

Шанин, Юрий. Герои на античните стадиони. София: Медицина и физкултура, 1978

Венков, Васил. На олимпиада преди половин век. София: Медицина и физкултура, 1975

Будуров, Стоян и др. математически олимпиади. София: Просвета, 1976

Кендеров, Петър и др. Международни олимпиади по математика. София: Народна просвета, 1981

Задорожний, Глеб и др. Избрани задачи от националните олимпиади по физика. София: Народна просвета, 1983

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)