КАТАЛОГ КНИГИ

Кендеров, Петър и др.
Международни олимпиади по математика. - София: Народна просвета, 1981. - 224 с.; 20 см.
УДК 51

Именен показалец

Димитрова, Петрана
Кендеров, Петър
Серафимов, Димо

Предметен показалец

Математика
Олимпиади

Сигнатура
51/ М43
Инв. №
3859

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)