ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Физкултура

Ереминов, Величко и др. Физкултурни занимания в извънкласната работа. София: Медицина и физкултура, 1985

Радулов, Васил. 100 игри в урока по гимнастика. София: Медицина и физкултура, 1988

Миков, Цанко. Играя с мама и татко. София: Медицина и физкултура, 1968

Матеев, Драгомир и др. Физическа култура за възрастни. София: Медицина и физкултура, 1963

Йонков, Стоян и др. Физиолечебни домашни процедури. Пловдив: Христо Г. Данов, 1965

Данек, Карел и др. Не почивайте в покой, или изкуството да се почива. София: Медицина и физкултура, 1979

Каранешев, Георги и др. Четиво за здравето. София: Профиздат,

Николов, Гавраил. Обездвижването - враг N 1. София: Медицина и физкултура, 1975

Страшимирова, Цветана. За здравето на децата. София: Медицина и физкултура, 1976

Цанев, Асен и др. Затлъстяване. София: Медицина и физкултура, 1966

Игнатов, Коста и др. Физическа култура при домашни условия. София: Медицина и физкултура, 1967

Буюклиев, Петко и др. Подвижни игри в детските градини. София: Медицина и физкултура, 1982

Попов, Иван и др. Подвижни игри в началните класове. София: Народна просвета, 1990

Попов, Георги. Забавни игри. София: Медицина и физкултура, 1990

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)