КАТАЛОГ КНИГИ

Каранешев, Георги и др.
Четиво за здравето / Състав. Георги Каранешев, Людмил Янков. - София: Профиздат,; 20 см.

Кн. 2: 1979. - 115 с. : с ил.

УДК 613.7

Именен показалец

Каранешев, Георги (съст.)
Янков, Людмил (съст.)

Предметен показалец

Спорт
Дълголетие
Физкултура

Сигнатура
613/ К34
Инв. №
5411

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)