ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Квантова физика

Мур, Рут. Нилс Бор - човек и учен. София: Техника, 1972

Борн, Макс. Размисли и спомени на физика. София: Наука и изкуство, 1981

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)