КАТАЛОГ КНИГИ

Мур, Рут
Нилс Бор - човек и учен / Рут Мур; [С предг. от Н. С. Емилов, В. Кулешов] ; Прев. от рус. Екатерина Арнаудова. - София: Техника, 1972. - 468 с. : с ил.; 21 см. - (Научни животописи)
УДК 539.1(092)+92 Бор, Н.

Именен показалец

Мур, Рут

Предметен показалец

Физици
Квантова физика

Сигнатура
92/ М95
Инв. №
4480

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)