ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Археология

Стенюи, Робер. Съкровищата на Армадата. Варна: Георги Бакалов, 1974

Кондратов, Александър. Адрес - Лемурия. Варна: Георги Бакалов, 1980

Родев, Цончо. Отвъд синия праг. София: Отечество, 1985

Разумов, Генадий и др. Потъващите градове. София: Наука и изкуство, 1982

Станчев, Стефан. Майстор Колю Фичето. София: Издателство на БЗНС, 1982

Бас, Джордж. Археология на морското дъно. Варна: Георги Бакалов, 1982

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)