ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Археология

Стенюи, Робер. Съкровищата на Армадата. Варна: Георги Бакалов, 1974

Кондратов, Александър. Адрес - Лемурия. Варна: Георги Бакалов, 1980

Родев, Цончо. Отвъд синия праг. София: Отечество, 1985

Разумов, Генадий и др. Потъващите градове. София: Наука и изкуство, 1982

Бас, Джордж. Археология на морското дъно. Варна: Георги Бакалов, 1982

Керам, Курт. Богове, гробници и учени. София: Бълг. художник, 1968

Димитрова, Анна и др. Библейският свят на неолита. София: Захарий Стоянов;; Унив. изд. Св. Климент, 2004

Дюма, Фредерик. Трийсет века под водата. Варна: Г. Бакалов, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)