КАТАЛОГ КНИГИ

Димитрова, Анна и др.
Библейският свят на неолита / Анна Димитрова, Петър Попдимитров. - София: Захарий Стоянов;; Унив. изд. Св. Климент, 2004. - 224 с. : с ил.; 17 см.
УДК 903(497.2) + 7.031(497.2)

Именен показалец

Димитрова, Анна
Попдимитров, Петър

Предметен показалец

Археологически паметници
Археология
Неолит-България

Сигнатура
9/Д59
Инв. №
18731

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)